loader
title
 • Gerçek zamanlı izleme
 • Kondisyon takibi
 • Ölçüm istasyonu izleme ve analiz
 • Ortam koşullarının izlenmesi ve analizi
 • Üretim ve hava koşulları tahmin firmalarının entegrasyonu
 • Raporlama
 • Alarm oluşturma
 • SAP, MAP, CBS Eentegrasyon
title
 • Gerçek zamanlı izleme
 • Farklı lokasyondaki binaların enerji performansının tek noktadan izlenmesi
 • Enerji tüketiminin azaltılması
 • Enerji kalitesinin artırılması
 • Şebeke kontrol hizmetleri
 • Enerji verimliliği sağlanması
 • Operasyonel verimlilik
 • Analiz
 • Raporlama
title
 • Enerji şebekesi verilerinin minimum insan gücü harcanarak:
 • Uzaktan okunmasını,
 • Verilerin depolanmasını,
 • Alarm oluşturulmasını,
 • Envanter ve veri yönetimini sağlayan,
 • TEDAŞ, EPİAŞ, SAP, GIS, SCADA, CRM vb. entegrasyonları içeren,
 • İhtiyaca göre kişiselleştirilebilen modüler bir sistemdir.
title
 • İl bazında ASTRO denetimi yapar. Röle devreye girmediği veya hatalı girdiği durumlarda modem aydınlatmaya müdahale eder.
 • PIR dedektörü ve kapı sensörü sayesinde içeriye izinsiz girişlerde haber verilmesini sağlar.
 • Fider çıkışlarındaki voltaj kesintilerini veya gerilim düşmelerinde alarm üretir. Scada ve OMS sistemine bu durumu iletir.
 • Aydınlatma izleme özelliklerinden SEYT ve EYT değerlerinin referans değerleriyle karşılaştırmasını yaparak, aylık tahmini aşım raporlamasını yapar.
title
 • TEİAŞ bünyesindeki enerji iletim hatlarının, elektro-optik ekipmanlarla havadan helikopterler vasıtasıyla;
 • Kontrol edilmesi,
 • İletim hatlarındaki arızalı veya arızalı olabilecek yerlerin tespit edilip kayıt altına alınması,
 • Belirli formatta ve periyotta raporlanması,
 • Arıza durumunda TEİAŞ’ın talep etmesi halinde arıza yeri tespiti,
 • Arıza mahaline personel ve malzeme nakli işlerini kapsamaktadır.
 • 4 farklı kamera ile hatların görüntülerinin çekilmesi

  Kameraların topladığı verilerin işlenmesi, depolanması ve video işleme altyapısını geliştirilmesi