loader

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN SUNULAN HİZMETLER

Üretim Santralleri İçin Çözümlerimiz

GENEL GÖRÜNÜM-1

TÜRBİN BÖLÜMÜ:
 • Emreamadelik
 • Kapasite faktörü
 • Türbin durumları
 • Arıza durumları ve sınıflandırılması
  • Üretici kaynaklı
  • Çevresel kaynaklı
  • Türbin sahibi kaynaklı
 • Alarm listeleri
 • Harita Üzerinde Sahaların Gösterimi
 • Sahaların Özelinde Türbinlerin Gösterimi
 • Türbin Haberleşme Durumları
ÜRETİM BÖLÜMÜ:
 • Anlık, kümülatif ve aylık üretimler
 • Toplam Kurulu Güç
 • Kazanç Durumu
 • Grafiksel olarak türbin bazlı üretim,emreamadelik,rüzgar hızı gösterimleri
ŞEBEKE BÖLÜMÜ:
 • Akım, Gerilim Bilgileri
 • Aktif/Reaktif/Görünür Güç Bilgileri
  • Grafiksel olarak gösterimleri
 • Frekans Bilgileri
 • Cos Phi değer takibi
  • YÜK TEVZİ BİLGİ SİSTEMİ tarafından saatlik bazda verilen cosphi değerlerine karşın santralin Elektrik piyasası Şebeke yönetmeliği Ek-17 kapsamındaki değerleri sağlayıp sağlamadığının kontorlü ve gerekli uyarıların yapılması.

GENEL GÖRÜNÜM-2

İşletme Bölümü:
 • Güç trafosu yağ ve gaz analizi yazılımı
 • Jeneratör, Akü redresör, iç ihtiyaç trafosu,
 • Haberleşme,koruma,kontrol ve sinyal panoları

Bilgileri:

 • Kapalı Şalt Enerji Kalite Kaydeddici, Data logger bilgileri
 • Açık şalt cihaz bilgileri
 • Türbin SCADA saati ile TEİAŞ/EDAŞ saatlerini eşleştirerek şebeke kaynaklı gerilim yükselmesi düşmesi gibi durumlarda sorunun kimden kaynaklandığı ve nelere zarar verdiği gibi konuların takibi
 • Birbirine yakın sahaların tek bir merkezden izlenme ve idare edilebilmesi
Başarı EİS’te farklı olarak:
 • Emreamadelik hesabında kayıpların analizi;
  • Hangi tarihte ve saatte ne kadar availability kaybı yaşanmış detaylı analizde görebilirsiniz.
  • Mesai saaatleri dışındaki duruşlarındaki availability kayıpları görülebilir.
 • Türbin firmasının müdehale kapasitesi hakkında bize fikir verir
 • Firma talebine yönelik anasayfa tasarımı sayesinde Ana sayfada yukarıda belirtilen hizmetleri ekleyip çıkarma imkanı sunuyoruz
 • Ayrıca grafik türlerini de seçebiliyorsunuz.

Ortam Koşulları İncelenmesi-1

 • Saha bazlı, minimum ve maksimum rüzgar hızların gösterilmesi
 • Türbin bazlı ortalama, minimum ve maksimum rüzgar hızların gösterilmesi
 • Saha bazlı, minimum ve maksimum hava sıcaklıklarının gösterilmesi
 • Türbin bazlı ortalama, minimum ve maksimum hava sıcaklıklarının gösterilmesi
 • Saha bazlı, minimum ve maksimum rüzgar yönlerinin gösterilmesi
 • Türbin bazlı ortalama, minimum ve maksimum rüzgar yönlerinin gösterilmesi

Başarı EİS yazılımı ile;

 • Rüzgar yönleri ile üretimlerin karşılaştırılmasını yapabilirsiniz.
 • Türbülans Analizleri ve üretime etkilerini görebilirsiniz.
 • Türbinlerde kısıtlama var ise;
 • Kısıtlama gereken rüzgar yönünden gelen rüzgarlarda, türbinlere düşen alarmlar ile analizler yapılarak Türbin çalışmasında engelin olup olmadığına karar verebilirsiniz. Üretici firma ile görüşüp kısıtlamaları kaldırıp, üretimi artırabilirsiniz.

Ortam Koşulları İncelenmesi-2

 • Bağıl nem ölçümleri, sis ve hava sıcaklık ölçümleri analizleri ile kanatlarda ve türbinlerde buzlanma durum değerlendirmesini sürekli olarak yapabilirsiniz. Bu sayede Mücbir sebeb(force majeure) durumların olup olmadığına karar verebilir. Servis ekiplerini güvenli bir şekilde türbinlere yönlendirebilirsiniz.

Başarı EİS yazılımı ile;

 • Rüzgar Tahmin firmalarından alınan tahminleri Başarı EİS sistemine entegre edebiliriz. Böylece Rüzgar Tahmin Firmalarının tahminlerini düzeltmelerini ve doğruluk paylarını artırmaları yolunda telkinlerde bulunabilirsiniz. Bu sayede elektrik ticaretinde daha doğru rüzgar tahminleri ile alış-satış yapılabilecektir.
 • Ayrıca farklı tahmin firmalarından gelen veriler sürekli olarak karşılaştırabilirsiniz. Bu çoklu tahminlere dayanarak, gelişmiş harmanlama teknikleri kullanılarak oldukça gelişmiş bir tahmin elde edilebilirsiniz. Başarı EİS’in tahmin optimizasyon yöntemi, gelişmiş makine öğrenmesi stratejileri kullanarak tahminlerin optimize harmanlanmasını sağlar.

Detaylı Üretim ve Kayıp Analizleri

 • Santrallerde; Türbin generatör çıkışı, türbin trafosu çıkışı, metal clad ölçü hücreleri üzerinden, trafo çıkışlarından ölçüm değerleri alınarak kayıplar hesaplanır.
 • Türbin iç tüketimi, kablo kayıpları, trafo kayıpları, santral iç tüketimi hakkında detaylı bilgileri edinebilirsiniz.
 • Türbin enerji tüketimlerinin ve teknik şartnamelerde vaadedilen değerler ile uyumlu olup olmadığının kontrolünü sağlayabilirsiniz.
 • Projelendirme aşamasında yapılan yük akış analizleri ve kayıp analizleri ile karşılaştırmalar yapabilirsiniz.
 • Trafo yağ ve gaz analizleri gibi bakım kapsamında yapılan işlemlerin sisteme girilmesi ile değerlerdeki değişimleri izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.
 • Reaktif güç ile ilgili ihtiyaç var ise bu hizmete bölgesel olarak nerede ihtiyaç olduğunun tespit edebilir ve çözüm için önerileri inceleyebilirsiniz.
 • Aylık bazda kaybedilen üretim hesaplanır, kayıp nedenleri analiz edilir ve raporlanır. İyileştirmeler için öneriler sunulur.
 • Üretim kayıplarını sınıflanır, kayıp faktörünü her ay hesaplanır ve gelecekte kayıp faktörünü düşürmeye yönelik çalışmalar ile ilgili öneriler sunulur.
 • Kayıp faktörü kimden ne kadar kaynaklanmış hangi kayıp faktörü için iyileştirmeler yapılabilir?
 • Türbinlerde sınıfının en iyisi performansı elde etmek için, hizmet sağlayıcılarını sürekli denetlenir.
 • Hedefimiz arızalardan dolayı üretim kayıplarının minimuma indirmektir.
 • Planlı bakımların meteorolojik verilere göre yapılmasının sağlanır. Planlı bakım için en optimum zaman aralıkları ve tarihler belirlenir.

Detaylı Güç Eğrisi Analizleri

 • Türbin firmaları zaman bazlı emreamadelik garantisi verdiği için, Power Curve(Güç Eğrisi) analizleri genelde göz ardı ediliyor.
 • Power Curve’ler üretim miktarını etkilediği için sözleşmesel olarak vaadedilen güçlere hatta üzerinde güç değerlerine ulaşmak ana hedefimizidir.
 • Başarı EİS yazılımı ile Power Curve’leri sürekli olarak izliyor, sözleşme kapsamında garanti edilen değerlere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit ediyor ve sizleri uyarıyoruz.
 • Somut kanıtlar sunarak Türbin Servis Sağlayıcısı ile irtibata geçilmesini öneriyoruz.
 • Düşük Power curve eğrilerinin iyileştirilmesi için sizlere çözüm önerileri sunuyoruz.
 • Power Curve analizlerinden dolayı aylık üretimlerde ciddi artışlar sağlanacaktır.
 • Power Curve analizleri ile Türbin Servis sağlayıcısı sürekli takip edildiğini bileceği için Servis ve bakım hizmetlerini daha özenli yapacaktır. Santraller diğer santrallerden servis bakım hizmetleri olarak öne çıkacaktır.

Arıza Kök Neden Analizleri

 • Türbinlerden gelen alarm sinyalleri , uyarı sinyaller, CMS kayıtları ve arıza kayıtları ile bir detaylı veri analizi yapıyoruz.

Başarı EİS'te;

 • Merkezimizde bulunan büyük veri ortamında H2O.ai, Tensorflow, Keras vb. ML/DL yazılım altyapıları kullanılarak dağıtık algoritmalar kullanılarak modeller geliştiriyoruz.

Bu modellerle;

 • Alarm ve sinyal kayıtları takip ediyor, geliş sıklıklarına ve türbin teknik özelliklerine göre alarmların kök nedenlerinin saptanması yapılıyor ve ileride olası ana komponent arızaları öncesi tahminler yaparak müşterileri uyarıyor ve uzun süreli duruşların önlüyoruz.
 • Eğitilen modellerin skorlanması:
  • Decoy ve rendezvous mimarilerine uygun skorlama yazılımı geliştirilerek modellerin skorlanması ve en iyi modelin sahanızda kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.
  • Olağandışı durumların tespiti sürekli olarak yapılmaktadır.
  • Özet olarak verileri eğilim analizi ve makine öğrenmesi sonuçlarına dayandırarak, işletme varlıkların en kritik bileşenlerinin durumunu sürekli izleyebiliyor ve arızaları önlemek için zamanında müdahale yapılmasını öneriyoruz.
  • Başarı EİS analiz sonuçları ile türbin servis sağlayıcınız ile irtibata geçebilirisiz.
 • Sorun ile ilgili benzer analizleri spesifik olarak türbin servis sağlayıcısından talep edebilir. Sonuçlar karşılaştırılabilir hatta türbinlerde detaylı denetleme raporları talep edebilirsiniz.