loader

HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ İÇİN SUNULAN HİZMETLER

Üretim Santralleri İçin Çözümlerimiz

 • Vibrasyon analizleri. Sensörlerden alınan verilerin incelenmesi
 • Jeneratör sargı ve yatak sıcaklık ölçüm analizleri
 • Yük aldıkça oluşan ısınmalar
 • Isıtma soğutma sistemlerinin kontrolü
 • Yatak yağlarının analizleri
 • Kavitasyon analizleri. Daha önceden yapılmış analizlerin sisteme girilerek karşılaştırmaların yapılması.
 • Su seviyesi takibi(göl alanı, yükleme havuzu vb) ile elektriğin pahalı olduğu saatlerde yapılacak üretim tahminleri
 • Feyezan zamanlarının takibi ve santralin önceden uyarılması üretim planlamasının yapılması
 • Su yollarının Su iletim kanalı veya iletim tüneli (basınçsız) veya Enerji tüneli (Basınçlı) veya cebri boru v.s sensörler ile takibi
 • Hava durumu tahminleri ile üretimlerin karşılaştırılması (akarsu tipi santraller)
 • Batimetrik ölçüm analizleri
 • Trafo izolasyon ve yağ ve gaz analizleri
 • Santraldeki tüm elektromekanik teçhizatın izlenmesi (Akü, UPS durumları, Metal clad hücrelerdeki Enerji kalite kaydedicisi verilerinin izlenmesi, iç ihtiyaç trafosunun izlenmesi, dizel jeneratör grubunun izlenmesi)